Nahrávam...

O nás

Naša firma

Spoločnosť MANNVIESS, s.r.o. pristupuje k jednotlivým zákazkám individuálne a s plným nasadením.

Kladieme dôraz na profesionalitu a skúsenosti ľudí, ktoré zabezpečujú, že akékoľvek navrhnuté riešenie vieme zvládnuť, porovnať, prekonzultovať reálne možnosti jeho realizácie, upozorniť na nedostatky a navrhnúť alternatívne riešenie. Disponujeme kvalifikovanými vedúcimi pracovníkmi - stavebnými inžiniermi, ktorí sa na danú oblasť špecializujú a jednotlivé úlohy riešia na profesionálnej úrovni.

Od návrhu k realizácii
  • Kvalitná práca
  • Inovatívne technológie
  • 100% kvalita dodaných služieb
  • Kvalitné materiály
  • Pravidelné interné školenia zamestnancov
  • Sme stavebná firma s vlastnými zamestnancami

Sanáciu budov realizujeme ako ucelený proces, čo znamená, že zastrešujeme obhliadku miesta poruchy, vypracovanie posudku, konzultácie smerujúce k finálnemu riešeniu problému a samotnú realizáciu sanácie zavĺhajúceho objektu. Všetky sanačné práce sú vykonávané pod autorizovaným technickým dozorom. Spoločnosť MANNVIESS, s.r.o. využíva dostupné moderné metódy a technológie sanácie spodnej stavby:

Realizácie
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.