Nahrávam...

Obnova bytových domov

Obnova bytových domov

Najdôležitejšou časťou sanácie je správne určenie príčiny problému. Nasleduje výber najvhodnejšej metódy na jeho odstránenie a kvalitné remeselné vykonanie potrebných prác. Pri všetkých činnostiach počínajúc obhliadkou, cez určenie príčiny vlhnutia stavby, stanovenia správnej metódy sanovania až po realizáciu kladieme veľký dôraz na odborné vykonanie všetkých prác.

Ku všetkým zákazkám pristupujeme osobitne. Každá stavba ako aj príčina problému je iná. Stačí malý detail, v ktorom sa odlišuje od podobne vyzerajúceho problému rovnakej stavby v susedstve. Odborným posúdením vieme stanoviť problém a jeho správne riešenie.

Každému zákazníkovi poskytujeme bezplatnú konzultáciu k prvej obhliadke. Po stanovení príčin vlhnutia alebo iných problémov spodnej stavby si dohodneme presný rozsah prác. Ku všetkým zákazkám pripravujeme profesionálne spracovaná projektová dokumentácia a potrebné odborné posudky.

Historické budovy - fasády

Mnohé historické budovy majú obmedzenia, ktoré sú špecifické či už z pohľadu umiestnenia, spôsobu výstavby alebo pamiatkovej ochrany. To ale neznamená, že sa nedá vyriešiť problém vlhkej stavby či odpadávajúcej omietky. Máme na mysli reálne riešenie problému, nie len zakrytie či "premaľovanie". Tím našich zamestanacov vie odborne posúdiť stavbu a následne navrhnúť riešenie.

Historické budovy - fasády

Mnohé historické budovy majú obmedzenia, ktoré sú špecifické či už z pohľadu umiestnenia, spôsobu výstavby alebo pamiatkovej ochrany. To ale neznamená, že sa nedá vyriešiť problém vlhkej stavby či odpadávajúcej omietky. Máme na mysli reálne riešenie problému, nie len zakrytie či "premaľovanie". Tím našich zamestanacov vie odborne posúdiť stavbu a následne navrhnúť riešenie.

Projekty
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut autem dignissimos doloribus, dolorum eius excepturi, exercita tionem iste iure neque optio perferendis possimus qui sint soluta ullam.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut autem dignissimos doloribus, dolorum eius excepturi, exercita tionem iste iure neque optio perferendis possimus qui sint soluta ullam.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut autem dignissimos doloribus, dolorum eius excepturi, exercita tionem iste iure neque optio perferendis possimus qui sint soluta ullam.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut autem dignissimos doloribus, dolorum eius excepturi, exercita tionem iste iure neque optio perferendis possimus qui sint soluta ullam.