Nahrávam...

Služby

Kvalitné služby, odbornosť zamestnancov, profesionálny prístup.
Zabezpečujeme kompletnú dodávku..
Prehľad nami poskytovaných služieb
  • Najdôležitejšou časťou sanácie je správne určenie príčiny problému. Nasleduje výber najvhodnejšej metódy na jeho odstránenie a kvalitné remeselné vykonanie potrebných prác.
  • Obnovu bytových domov je dôležité vnímať ako komplex prác, ktoré je potrebné vykonať na zlepšenie funkčných a estetických vlastností budovy. Realizáciu navrhneme v krokoch, ktoré sú potrebné vykonať pre správnu funkčnosť a bezproblémové užívanie budovy.
  • Zatepľovanie stavieb je v ostatných rokoch veľmi žiadaná činnosť. Použitím správnych materiálov a pracovných postupov je možné dosiahnuť výrazných úspor pri vykurovaní obytných domov. Dôraz je potrebné klásť na odbornosť vykonaných prác. Natretie fasády nestačí...
  • Pred realizáciou prác je z našej strany poskytnutý servis odborného posúdenie a konzultácií. Vieme vám zabezpečiť dodávku všetkých prác, materiálu, certifikátov a pod. ktoré sú pre realizované činnosti potrebné. Na celú dodávku tak budete mať jedného dodávateľa.
  • Pred realizáciou je okrem dôkladného posúdenia stavby a návrhu riešenia vedieť ako bude celá akcia financovaná. Máme dlhoročné skúsenosti aj v tejto oblasti. Vieme vám pomôcť vyriešiť financovanie projektu, aby ste sa nedostali do stavu, kedy je nemožné dofinancovať začaté dielo.
  • Odbornosť našich pracovníkov a používanie kvalitných materiálov je nutné k dosiahnutiu spokojnosti vás, našich zákazníkov v dlhodobom horizonte. Nechceme vašu nehnuteľnosť len "premaľovať". Chceme, aby sa po ukončení diela stalo bývanie v nej kvalitnejšie, krajšie a cena vašej nehnuteľnosti stúpla.