Nahrávam...

Mechanická metóda sanácie

Mechanická metóda sanácie

Pri sanácii spodných stavieb sa stretávame najmä s problémom vlhnutia pivničných priestorov. V horších prípadoch sa vlhkosť dostane aj do vyšších obytných častí domu. Okrem narušenia estetiky objektu rôznymi výkvetmi dochádza po krátkom období aj k odpadávaniu omietky a postupnému narúšaniu statiky budovy. Odpadávajúca omietka je potenciálne nebezpečná aj pre okoloidúcich. Tabuľka s oznamom "pozor padá omietka" nie je z tých riešení, ktoré odporúčame ako dlhodobé alebo trvalé.

Základným a mnoho krát najúčinnejším spôsobom sanácie spodnej časti stavby je odkop a obnaženie stavby nachádzajúcej sa pod úrovňou terénu (pivnica, základy).

Historické budovy - fasády

Mnohé historické budovy majú obmedzenia, ktoré sú špecifické či už z pohľadu umiestnenia, spôsobu výstavby alebo pamiatkovej ochrany. To ale neznamená, že sa nedá vyriešiť problém vlhkej stavby či odpadávajúcej omietky. Máme na mysli reálne riešenie problému, nie len zakrytie či "premaľovanie". Tím našich zamestanacov vie odborne posúdiť stavbu a následne navrhnúť riešenie.

Historické budovy - fasády

Mnohé historické budovy majú obmedzenia, ktoré sú špecifické či už z pohľadu umiestnenia, spôsobu výstavby alebo pamiatkovej ochrany. To ale neznamená, že sa nedá vyriešiť problém vlhkej stavby či odpadávajúcej omietky. Máme na mysli reálne riešenie problému, nie len zakrytie či "premaľovanie". Tím našich zamestanacov vie odborne posúdiť stavbu a následne navrhnúť riešenie.

Hlavné oblasti sanácií